Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Zamówienia publiczne - aktualne

Brak informacji o zamówieniach publicznych.

Informacje

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiechowie świadczy usługi zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzebiechów z trzech stacji uzdatniania wody mieszczących się w miejscowościach Trzebiechów, Podlegórz i Głuchów. Z SUW-u Trzebiechów zaopatrywane są miejscowości: Trzebiechów, Swarzynice i Mieszkowo. SUW Głuchów zaopatruje mieszkańców z miejscowości Głuchów, Borek, Ledno, Głęboka i Gębice, a z SUW-u Podlegórz woda płynie do Podlegórza, Radowic i Ostrzyc. Kompleksową modernizację i przebudowę SUW-u w Trzebiechowie przeprowadzono w 2019roku.

Taryfy obowiązujące od 01.07.2018

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że nowe taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków na okres 3 lat zostały zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmianie ulegną tzw. grupy taryfowe odbiorców. Będzie ich siedem. Stawki będą zróżnicowane dla każdej grupy. ZGK nie wprowadziło opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków komunalnych, abonament będzie dotyczył tylko ścieków przemysłowych.
Szczegółowy opis grup taryfowych oraz stawki zostaną załączone osobno.

Rusza budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Trzebiechowie informuje, że wykonawca budowy przydomowych oczyszczalni ścieków firma "Zielone Oczyszczalnie" z dniem 2 lipca 2018r. przystępuje do realizacji zadania. W najbliższych dniach wykonawca będzie kontaktował się z osobami mającymi podpisaną umowę z ZGK w celu ustalenia dogodnego terminu. Po ustaleniu terminów sporządzony zostanie harmonogram zgodnie, z którym będzie realizowana ta inwestycja. Harmonogram zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Subskrybuj