Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

ETR - tekst łatwy do czytania

Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Trzebiechowie - tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

ikona tekstu łatwego do czytania

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Trzebiechowie, czyli po prostu Zakład, znajduje się przy ulicy 3 Maja w Trzebiechowie.

Na zdjęciu przedstawiony jest budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebiechowie. Budynek znajduje się przy drodze ruchu. Przed budynkiem znajduje się nieoznakowany parking. Dojście do budynku zostało wykonane z utwardzonej nawierzchni, czyli ścieżki z kostki brukowej. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. Budynek nie posiada piętra.

Na zdjęciu przedstawiony jest budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.

Za pracę Zakładu Gospodarki Komunalnej odpowiedzialny jest Prezes. Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie jest Andrzej Ogrodnik.  

Zakład Gospodarki Komunalnej otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

W sobotę i w niedzielę Zakład Gospodarki Komunalnej jest zamknięty.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej zatrudnieni są na wyznaczonych stanowiskach.

Kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie

Wszystkie potrzebne informacje uzyskasz odwiedzając Zakład Gospodarki Komunalnej przy ulicy 3 Maja w Trzebiechowie lub pod numerem telefonu 68 351 40 14.

Możesz także napisać e-mail na adres: biuro@zgktrzebiechow.pl

Adres mailowy do wysyłki faktur elektronicznych to faktury@zgktrzebiechow.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dostępność budynku

Budynek posiada jedno wejście. Dojście do wejścia głównego wykonane jest z utwardzonej nawierzchni, czyli kostki brukowej.

Do wejścia prowadzą dwa betonowe stopnie z poręczą po prawej stronie.

 

Zdjęcie przedstawia wejście do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.  Brak jest podjazdu dla wózków. Do wejścia prowadzą dwa betonowe stopnie z poręczą po prawej stronie. Drzwi wejściowe otwierają się do zewnątrz i mają szerokość 0,9 metra. Wejście nie zostało specjalnie oznakowane. Brakuje Tablicy informacyjnej na ścianie budynku.

Na zdjęciu przedstawione jest wejście do budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.

Wejście nie jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich.

Zostały wydzielone dwa miejsca pełniące funkcję parkingów. Nie są one oznaczone.

Jeden znajduje się przed budynkiem Zakładu Gospodarki Komunalnej. Powierzchnia parkingu wykonana jest z betonowej nawierzchni.

Drugi parking znajduje się po prawej stronie. Nawierzchnia parkingu wykonana jest z trawiasto – piaszczystego podłoża.

Żaden z parkingów nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Na zdjęciu przedstawiony jest parking przed budynkiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie. Parking został utwardzony, czyli nawierzchnia wykonana jest z betonu. Parking znajduje się przy drodze ruchu. Parking nie jest oznaczony. Brakuje wyznaczonego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej.

Zdjęcie przedstawia miejsce postojowe przed budynkiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.

Na zdjęciu przedstawiony jest drugi parking po prawej stronie od budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie. Parking nie jest utwardzony, czyli nawierzchnia wykonana jest z trawy i piachu. . Parking nie jest oznaczony. Brakuje wyznaczonego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej.

Zdjęcie przedstawia drugi parking Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.

Jak załatwić sprawę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie?

Żeby załatwić sprawę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie możesz:

1. Napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ulica 3 Maja

66-132 Trzebiechów

2. Przyjść do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Zakładu.

3. Przynieść pismo do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.

4. Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy

biuro@zgktrzebiechow.pl

5. Wysłać faks pod numer 68 320 17 25.

6. Zadzwonić pod numer telefonu 68 351 40 14.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie pomogą załatwić Twoją sprawę bez względu na sposób kontaktu wybrany przez Ciebie.

Poinformuj nas o najlepszej dla Ciebie formie komunikowania się dla załatwienia Twojej sprawy. My dołożymy starań, aby Twoją sprawę załatwić jak najszybciej.

Pies przewodnik

Jeśli przy poruszaniu się pomaga Ci pies przewodnik, oczywiście możesz z nim przyjść do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie zajmuje się:

1. Zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

2. Budową i eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej.

3. Dostarczaniem wody pitnej i oczyszczaniem ścieków.

4. Wywozem nieczystości stałych i płynnych.

5. Gospodarowaniem odpadami.

6. Wynajem sprzętów z kierowcą, operatorem.

Oficjalna strona Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie

Oficjalną stroną z informacjami publicznymi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie jest strona dostępna pod adresem: http://zgktrzebiechow.pl/ oraz Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem https://zgkt.bip.gov.pl/