tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę słomy

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę słomy do celów grzewczych w kotłowni na biomasę w Trzebiechowie.

Całkowite zapotrzebowanie wynosi 650 ton. Oferty prosimy przesyłać w zamkniętej kopercie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Parkowa 1B, 66-132 Trzebiechów z dopiskiem "Dostawa słomy" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2018 r.