tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Komunikat o stanie jakości wody

W dniu dzisiejszym o godz. 12.23 otrzymaliśmy komunikat o stanie jakości wody na podstawie badań wody wydany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zielonej Górze. Woda nadal ma przekroczenia zawartości manganu. Nie ma natomiast przekroczenia zawartości mikroorganizmów. Jak wcześniej informowaliśmy, przekroczenie zawartości manganu wynika z awarii sprężarki, która w procesie filtracji napowietrza wodę w celu dokładnego odfiltrowania manganu i innych pierwiastków. Sprężarka została wymieniona 30 lipca i system działa już poprawnie. Natomiast próbki zostały pobrane jeszcze przed wymianą sprężarki i stąd może być przekroczenie zawartości manganu. W załączniku przedkładamy pisma PPIS. O wszelkich kolejnych działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco.