tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Dostawa samochodu asenizacyjnego

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Status:
Unieważniony
Finansowanie:
Zakup współfinansowany ze środków UE
Numer referencyjny:
ZGK.271.6.1.2018
Data ogłoszenia:
Termin składania ofert:
2018-10-09; 12:00
Termin otwarcia ofert:
2018-10-09; 12:10
Pełna dokumentacja:
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiechowie. 1) Pojazd fabrycznie nowy rok produkcji 2018 r.
2) Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)
3) Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617) oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.
4) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 18000 kg.

Opublikowano przez:
Andrzej Ogrodnik
Archiwum: