tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Komunikat o stanie jakości wody

W dniu dzisiejszym o godz. 13.50 otrzymaliśmy komunikat o stanie jakości wody na podstawie badań wody wydany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zielonej Górze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., po. 2294 z późn. zm.).

W badanych próbkach wody stwierdzono występowanie bakterii grupy coli. Bakterie te nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do 2 lat oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić okresowe pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.