tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Taryfy za wodę i ścieki na 2017 rok

Odbiorcy indywidualni oraz firmy o poborze wody do 100 m3 rocznie

  Cena netto Cena brutto
Dostarczanie wody 4,11 zł/m3 4,44 zł/m3
Odprowadzanie ścieków 4,99 zł/m3 5,39 zł/m3
Opłata abonamentowa 3,00 zł/m-c 3,24 zł/m-c

 

Odbiorcy indywidualni oraz firmy o poborze wody powyżej 100 m3 rocznie

  Cena netto Cena brutto
Dostarczanie wody 4,11 zł/m3 4,44 zł/m3
Odprowadzanie ścieków 4,99 zł/m3 5,39 zł/m3
Opłata abonamentowa 7,00 zł/m-c 7,56 zł/m-c

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków