tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Taryfy za wodę i ścieki - UWAGA od 1 lipca obowiązują nowe stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

      Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że nowym organem zatwierdzającym taryfy stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą we Wrocławiu.