tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Taryfy za wodę i ścieki - UWAGA od 1 lipca obowiązywać będą nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn.zm.) informuję, że w związku z niepodjęciem przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Trzebiechów od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązywać będą następujące taryfy:

 

1) dla odbiorców indywidualnych, zakładów i firm o poborze wody do 100 m3 na rok

- za 1 m3 dostarczenia wody 4,40 zł + podatek VAT

- za 1 m3 odprowadzenia ścieków 5,24 zł + podatek VAT

- miesięczna opłata abonamentowa 3,00 zł + podatek VAT

od każdego odbiorcy

2) dla zakładów i firm o poborze wody powyżej 100 m3 na rok

- za 1 m3 dostarczenia wody 4,40 zł + podatek VAT

- za 1 m3 odprowadzenia ścieków 5,24 zł + podatek VAT

- miesięczna opłata abonamentowa 7,00 zł + podatek VAT

od każdego odbiorcy

                                                                                                                                               Prezes Zarządu

                                                                                                                                

Ogłoszenia