tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę słomy

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Status:
Rozstrzygnięty
Finansowanie:
Środki własne
Numer referencyjny:
ZGK.271.1.2017
Data ogłoszenia:
Termin składania ofert:
2018-08-31; 11:30
Termin otwarcia ofert:
2018-08-31; 12:30
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę słomy do celów grzewczych w kotłowni na biomasę w Trzebiechowie.

Całkowite zapotrzebowanie wynosi 650 ton. Oferty prosimy przesyłać w zamkniętej kopercie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Parkowa 1B, 66-132 Trzebiechów z dopiskiem "Dostawa słomy" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2018 r.

Opublikowano przez:
Andrzej Ogrodnik
Archiwum: