tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Zamówienia publiczne aktualne

Lp Data
ogłoszenia
Termin składania ofert Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-28
 
2018-06-25
11:00:00

Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie /zmiana terminu składania ofert/

Ogłoszony

Pełna dokumentacja

2 2018-05-29
 
2018-06-12
12:00:00

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Ogłoszony

Pełna dokumentacja

 

Zapytanie ofertowe do 30 tys. EU

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert Tytuł zapytania ofertowego Załączniki
1. 07-06-2018

22-06-2018

Zakup i dostawa słomy Zaproszenie i formularz oferty