tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów ul. Ptasia, Lisia, Polna, Kukułcza

Status: Unieważniony

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Finansowanie: Środki własne, Fundusze Unii Europejskiej

Nr UZP: 636650-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2018-01-12 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-01-12 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-12-28

Ogłoszenie nr 636650-N-2017 z dnia 2017-12-28 r.

Pełna dokumentacja

Przedmiot zamówienia pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów ul. Ptasia, Lisia, Polna, Kukułcza” obejmuje zakres:

Obejmuje wykonanie kompletnej pompowni kanalizacyjnej wraz z zasilaniem oraz sterowaniem oznaczonej na projekcie zagospodarowania jako P8. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych ø 200 wraz z kompletnymi studniami betonowymi z betonu min. B45 i polimerobetonowymi ø1000 oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako Ks 19 (od P8 do S8/13), Ks 19.1, Ks 19.2 (od S8/6 do S8/25). Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD ø 90, oznaczonej na projekcie zagospodarowania jako Ts8. Wykonanie przyłączy z rur PCV litych ø200 wraz ze studniami przyłączeniowymi ø425 w ciągu kolektorów Ks 19, Ks 19.1, Ks 19.2. Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań przedstawiony jest w budowlanym sporządzonym przez firmę PIB BIOSYSTEM z Wrocławia.