Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów obowiązujące od 17.01.2023r.

Opłata za miejsce grzebalne na okres 20 lat w grobach ziemnych

  Cena netto Cena brutto
Grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej 288,63 311,72
Grób podwójny dla osoby dorosłej 313,73 338,82
Grób pojedynczy na jedną urnę 188,24 203,29
Grób czteromiejscowy (rodzinny) 1154,51 1246,87
Grób urnowy dwumiejscowy (w pionie) 313,73 338,82
Grób urnowy dwumiejscowy (w poziomie) 313,73 338,82
Grób dla dziecka do lat 6 156,86 169,41
Opłata za pochowanie w istniejącym grobie urny z prochami 75,29 81,32
Opłata za pochowanie w istniejącym grobie zwłok w trumnie 225,88 243,95
Opłata za dochowanie w istniejącym grobie urny z prochami pochodzącymi z ekshumacji 75,29 81,31
Opłata za dochowanie w istniejącym grobie trumny z prochami pochodzącymi z ekshumacji 225,88 243,95
Opłata za dochowanie urny z prochami w istniejącym kolumbarium 75,29 81,31
Grobowiec 2509,81 2710,59

 

Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego* na cmentarzu komunalnym na 20 lat w grobach ziemnych

  Cena netto Cena brutto
Grób pojedynczy   501,96

         542,12

Grób podwójny

  1 003,92                        1 084,24

Grób czteromiejscowy

  2 007,85                        2 168,47

Grób murowany pojedynczy

    501,96                            542,12

Grób murowany podwójny

   1 003,63                        1 084,24

   

* Opłata dotyczy rezerwacji miejsca do pochówku - opłata jest bezzwrotna na okres 20 lat

Opłata za miejsce pod grób murowany na okres 20 lat

  Cena netto Cena brutto

Pojedynczy 

  627,45

   677,65

Rodzinny w pionie dwumiejscowy przeznaczony do pomieszczenia dwóch trumien jedna na drugą

 1 254,90       1 355,30

Rodzinny w poziomie dwumiejscowy przeznaczony do pomieszczenia dwóch trumien jedna obok drugiej

1 254,90         1 355,30

Rodzinny w poziomie dwumiejscowy przeznaczony do pomieszczenia dwóch trumien obok siebie uwzględniając dwie kondygnacje

1 254,90          1 355,30

Grób murowany pod urnę 329,40                 355,75
Grób murowany na urnę rodzinną 384,30                 415,04
Grób murowany pionowy - kolumbarium na 1 lub dwie urny 384,30                 415,04
Grób murowany pionowy - kolumbarium na 3 do 8 urn 549,00                 592,92

Opłata z przedłużenie miejsca grzebalnego na kolejne 20 lat

  Cena netto Cena brutto

Grób murowany liczony od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty

288,63

311,72

Grób ziemny jednomiejscowy liczony od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty

288,63

311,72

Grób ziemny dwumiejscowy, liczony od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty

288,63

311,72

Opłata za przedłużenie miejsca na cmentarzu, na którym dysponent grobu wybudował kolumbarium

384,30

415,04

Grób ziemny dla dziecka do lat 6

125,49

135,53

Opłata eksploatacyjna - jednorazowa na okres 20 lat

203,33

219,60

Opłata za wjazd na cmentarz przy wykonywaniu ekshumacji, rozbiórce lub budowie pomnika (nie dotyczy pochówku)

75,28

81,32