Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów obowiązujące od 24.03.2020r.

Opłata za miejsce grzebalne na okres 20 lat w grobach ziemnych

  Cena netto Cena brutto
Grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej 262,87 283,90
Grób podwójny dla osoby dorosłej 285,73 308,58
Grób pojedynczy na jedną urnę 171,44 185,15
Grób czteromiejscowy (rodzinny) 1051,47 1135,59
Grób urnowy dwumiejscowy (w pionie) 285,73 308,58
Grób urnowy dwumiejscowy (w poziomie) 285,73 308,73
Grób dla dziecka do lat 6 142,86 154,29
Opłata za pochowanie w istniejącym grobie urny z prochami 68,57 74,06
Opłata za pochowanie w istniejącym grobie zwłok w trumnie 205,72 222,18
Grobowiec 2285,80 2468,66
     

 

Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego* na cmentarzu komunalnym na 20 lat w grobach ziemnych

  Cena netto Cena brutto
Grób pojedynczy    457,16

         493,73

Grób podwójny

   914,32                          987,47

Grób czteromiejscowy

 1 828,64                       1 974,93

Grób murowany pojedynczy

    457,16                          493,73

Grób murowany podwójny

    914,32                          987,47

   

* Opłata dotyczy rezerwacji miejsca do pochówku - opłata jest bezzwrotna na okres 20 lat

Opłata za miejsce pod grób murowany na okres 20 lat

  Cena netto Cena brutto

Pojedynczy 

571,45

617,17

Rodzinny w pionie dwumiejscowy przeznaczony do pomieszczenia dwóch trumien jedna na drugą

1142,90            1234,33

Rodzinny w poziomie dwumiejscowy przeznaczony do pomieszczenia dwóch trumien jedna na drugą

1142,90            1234,33

Rodzinny w poziomie dwumiejscowy przeznaczony do pomieszczenia dwóch trumien obok siebie uwzględniając dwie kondygnacje

1142,90            1234,33

Grób murowany pod urnę 300,00                 324,00
Grób murowany na urnę rodzinną 350,00                 378,00
Grób murowany pionowy - kolumbarium na 1 lub dwie urny 350,00                 378,00
Grób murowany pionowy - kolumbarium na 3 do 8 urn 500,00                 540,00

Opłata z przedłużenie miejsca grzebalnego na kolejne 20 lat

  Cena netto Cena brutto

Grób murowany liczony od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty

262,87

283,90

Grób ziemny jednomiejscowy liczony od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty

262,87

283,90

Grób ziemny dwumiejscowy, liczony od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty

262,87

283,90

Grób ziemny dla dziecka do lat 6

114,29

123,43

Opłata za wjazd na cmentarz przy wykonywaniu ekshumacji, rozbiórce lub budowie pomnika (nie dotyczy pochówku)

68,57

74,06

Opłata za nadzór

57,15

61,72

Opłata eksploatacyjna (płacona jednorazowo przy pochówku na 20 lat)

185,18

200,00