Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Ogólne informacje o Spółce

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością likwidowanego Zakładu.

Dniem przekształcenia ZGK jest dzień 3 listopada 2016 r. (dzień wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego).

Siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. mieści się pod adresem:


66-132 Trzebiechów
ul. 3 Maja 2 
tel./fax 68 351 40 14, 68 320 17 25

Kontakt mail: biuro@zgktrzebiechow.pl

Mail do wysyłki faktur elektronicznych: faktury@zgktrzebiechow.pl

NIP 9271633928

REGON: 365772990

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 206 738,00 PLN, całość udziałów należy do jedynego wspólnika Gminy Trzebiechów.

Spółka jest zarejestrowana pod numerem 0000644989 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy