tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Ogłoszenia

Budowa 41 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzebiechów

Budowa 41 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzebiechów

Status: Ogłoszony

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Finansowanie: Środki własne, Fundusze Unii Europejskiej

Nr UZP: 626215-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-12-18, godzina: 11:00

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów ul. Ptasia, Lisia, Polna, Kukułcza, Sulechowska i Chabrowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów ul. Ptasia, Lisia, Polna, Kukułcza, Sulechowska i Chabrowa

Status: Ogłoszony

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Finansowanie: Środki własne, Fundusze Unii Europejskiej

Nr UZP: 623672-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-12-15 10:00:00

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę słomy

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę słomy do celów grzewczych w kotłowni na biomasę w Trzebiechowie.

Całkowite zapotrzebowanie wynosi 650 ton. Oferty prosimy przesyłać w zamkniętej kopercie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Parkowa 1B, 66-132 Trzebiechów z dopiskiem "Dostawa słomy" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2018 r.

Subskrybuj