tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Zamówienia publiczne - aktualne

Brak informacji o zamówieniach publicznych.

Oferta sprzedaży !!!

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiechowie posiada do sprzedaży elementy betonowe tzw. L o wymiarach 250cm x 100cm x 50cm. Ilość ponad 150 szt. cena 120,00 netto z 1 szt. /do małej negocjacji przy zakupie większej ilości/. Transport własny kupującego. Kontakt biuro@zgktrzebiechow.pl

Przerwa w dostawie wody !

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 13.08. 2019 w godzinach od 8.00 do 13.00 mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody dla miejscowości Trzebiechów, Swarzynice i Mieszkowo. Po przerwie w dostawie wody może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w dostawie wody

Zakład Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. informuje, że ze względu na prace remontowe w stacji uzdatniania wody w Trzebiechowie, w dniu jutrzejszym - 04.06.2019 w godzinach od 8.00 do 14.00 może wystąpić znaczne obniżenie ciśnienia wody w sieci. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się w niezbędną ilość wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o przeglądzie serwisowym POŚ

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dniu 05.04.2019r. w godzinach od 10.00 do 20.00 odbędzie się przegląd serwisowy wszystkich zamontowanych w 2018r. przydomowych oczyszczalni ścieków. W imieniu wykonawcy - firmy Zielone Oczyszczalnie z Łasku koło Łodzi zamieszczamy szczegółowy harmonogram z podziałem na poszczególne miejscowości.

Informacja o braku wody

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że 12.03.2019 w godzina od 9.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Trzebiechów, Mieszkowo i Swarzynice.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę na ten czas. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat o stanie jakości wody

W dniu dzisiejszym o godz. 13.50 otrzymaliśmy komunikat o stanie jakości wody na podstawie badań wody wydany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zielonej Górze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., po. 2294 z późn. zm.).

Subskrybuj