tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Informacja o przeglądzie serwisowym POŚ

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dniu 05.04.2019r. w godzinach od 10.00 do 20.00 odbędzie się przegląd serwisowy wszystkich zamontowanych w 2018r. przydomowych oczyszczalni ścieków. W imieniu wykonawcy - firmy Zielone Oczyszczalnie z Łasku koło Łodzi zamieszczamy szczegółowy harmonogram z podziałem na poszczególne miejscowości.

Informacja o braku wody

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że 12.03.2019 w godzina od 9.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Trzebiechów, Mieszkowo i Swarzynice.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę na ten czas. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat o stanie jakości wody

W dniu dzisiejszym o godz. 13.50 otrzymaliśmy komunikat o stanie jakości wody na podstawie badań wody wydany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zielonej Górze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., po. 2294 z późn. zm.).

Ogłoszenie o braku wody

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W TRZEBIECHOWIE INFORMUJE IŻ DNIA 07.09.2018 (PIĄTEK) FIRMA ENEA OPERATOR SP.Z O.O. PLANUJE PRZERWĘ W DOSTAWIE PRĄDU W GODZINACH
8:30 – 15:00 M.IN. NA HYDROFORNI W PODLEGÓRZU.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJEMY, IŻ W TYCH GODZINACH NASTAPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCI RADOWICE, OSTRZYCE I PODLEGÓRZ.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

ZARZĄD SPÓŁKI

Komunikat o stanie jakości wody

W dniu dzisiejszym o godz. 12.23 otrzymaliśmy komunikat o stanie jakości wody na podstawie badań wody wydany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zielonej Górze. Woda nadal ma przekroczenia zawartości manganu. Nie ma natomiast przekroczenia zawartości mikroorganizmów. Jak wcześniej informowaliśmy, przekroczenie zawartości manganu wynika z awarii sprężarki, która w procesie filtracji napowietrza wodę w celu dokładnego odfiltrowania manganu i innych pierwiastków. Sprężarka została wymieniona 30 lipca i system działa już poprawnie.

Kończymy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wykonawca robót budowy przydomowych oczyszczalni ścieków informuje, że kończy instalację. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Pani Wójt Izabella Staszak wizytowali jedną z budów w Głuchowie.
Łącznie w Gminie Trzebiechów zamontowanych będzie 41 przydomowych oczyszczalni.
Po zakończeniu odbioru odbędzie się spotkanie wszystkich właścicieli posesji, wykonawcy oraz ZGK w celu omówienia zasad korzystania wraz z krótkim filmem instruktażowym.

Informacje

W związku ze stwierdzeniem przekroczenia norm zawartości mikroorganizmów w 22oC , która wynosiła >300jtk/1ml /norma dopuszcza maksymalnie 200jtk/1ml/ oraz przekroczenie najwyższej dopuszczalności zawartości manganu, który wynosił 136ug/l /norma dopuszcza maksymalnie 50ug/l/wdrożono następujący plan działań naprawczych:
1. Płukanie filtrów pośpiesznych tj. odżelaziaczy i odmanganiaczy.
2. Podwójne płukanie sieci wodociągowej.
W celu szerokiego poinformowania mieszkańców:

Taryfy obowiązujące od 01.07.2018

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że nowe taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków na okres 3 lat zostały zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmianie ulegną tzw. grupy taryfowe odbiorców. Będzie ich siedem. Stawki będą zróżnicowane dla każdej grupy. ZGK nie wprowadziło opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków komunalnych, abonament będzie dotyczył tylko ścieków przemysłowych.
Szczegółowy opis grup taryfowych oraz stawki zostaną załączone osobno.

Rusza budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Trzebiechowie informuje, że wykonawca budowy przydomowych oczyszczalni ścieków firma "Zielone Oczyszczalnie" z dniem 2 lipca 2018r. przystępuje do realizacji zadania. W najbliższych dniach wykonawca będzie kontaktował się z osobami mającymi podpisaną umowę z ZGK w celu ustalenia dogodnego terminu. Po ustaleniu terminów sporządzony zostanie harmonogram zgodnie, z którym będzie realizowana ta inwestycja. Harmonogram zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Subskrybuj