Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Wyniki badań wody

Prezentowane wyniki są wpisywane narastająco i najnowsze są na dole prezentowanej strony.
Badania dotyczą ujęć wody:
SUW Trzebiechów - zaopatruje w wodę Trzebiechów, Mieszkowo i Swarzynice.
SUW Głuchów - zaopatruje w wodę Głuchów, Borek, Ledno, Głęboka i Gębice.
SUW Podlegórz - zaopatruje w wodę Podlegórz, Radowice i Ostrzyce.

Komunikat w sprawie jakości wody!!! 17-03-2021r.

Uwaga mieszkańcy wsi: Trzebiechów, Swarzynice i Mieszkowo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z ujęcia w Trzebiechowie.
Treść komunikatu w załączeniu. Jednocześnie informujemy, że działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakość wody do stanu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zostały już podjęte. Za utrudnienia przepraszamy.

Przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzebiechów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz: dostawa, montaż i uruchomienie przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, urządzeniami do odprowadzenia ścieków oczyszczonych do odbiornika, odbiornikiem oczyszczonych ścieków, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą PN EN 12566-3+A2:2013 na terenie gm. Trzebiechów w ilości 19 sztuk.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Trzebiechów

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiechowie uprzejmie informuje mieszkańców, że w bieżącym sezonie zimowym świadczy usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie całej gminy. Uruchomione zostały telefony alarmowe do Punktu zgłoszeń:
1. Biuro czynne do godz. 15.30 - 68-3201725
2. Oczyszczalnia do godz. 19.00 - 68-3514171
3. Tel. komórkowe od 6.00 do 22.00 - 697241161 i 600437850
Życzymy szerokiej drogi i prosimy o bezpieczną jazdę.

Poszukiwany pracownik- kierowca wozu asenizacyjnego

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiechowie zatrudni od zaraz kierowcę z uprawnieniami kat. C do pracy w charakterze kierowcy-operatora samochodu asenizacyjnego marki DAF.
Zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenia - godziny pracy do uzgodnienia. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny 600437850.

Zarząd Spółki

Powszechny Spis Rolny 2020

W jaki sposób można się spisać?
Powszechny Spis Rolny 2020
Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.
Powszechny Spis Rolny będzie prowadzany metodami:

Subskrybuj