Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Zamówienia publiczne - aktualne

Brak informacji o zamówieniach publicznych.

Utrudnienia w dostawie wody

Zakład Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. informuje, że ze względu na prace remontowe w stacji uzdatniania wody w Trzebiechowie, w dniu jutrzejszym - 04.06.2019 w godzinach od 8.00 do 14.00 może wystąpić znaczne obniżenie ciśnienia wody w sieci. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się w niezbędną ilość wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o przeglądzie serwisowym POŚ

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dniu 05.04.2019r. w godzinach od 10.00 do 20.00 odbędzie się przegląd serwisowy wszystkich zamontowanych w 2018r. przydomowych oczyszczalni ścieków. W imieniu wykonawcy - firmy Zielone Oczyszczalnie z Łasku koło Łodzi zamieszczamy szczegółowy harmonogram z podziałem na poszczególne miejscowości.

Informacja o braku wody

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że 12.03.2019 w godzina od 9.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Trzebiechów, Mieszkowo i Swarzynice.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę na ten czas. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat o stanie jakości wody

W dniu dzisiejszym o godz. 13.50 otrzymaliśmy komunikat o stanie jakości wody na podstawie badań wody wydany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zielonej Górze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., po. 2294 z późn. zm.).

Ogłoszenie o braku wody

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W TRZEBIECHOWIE INFORMUJE IŻ DNIA 07.09.2018 (PIĄTEK) FIRMA ENEA OPERATOR SP.Z O.O. PLANUJE PRZERWĘ W DOSTAWIE PRĄDU W GODZINACH
8:30 – 15:00 M.IN. NA HYDROFORNI W PODLEGÓRZU.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJEMY, IŻ W TYCH GODZINACH NASTAPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCI RADOWICE, OSTRZYCE I PODLEGÓRZ.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

ZARZĄD SPÓŁKI

Komunikat o stanie jakości wody

W dniu dzisiejszym o godz. 12.23 otrzymaliśmy komunikat o stanie jakości wody na podstawie badań wody wydany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zielonej Górze. Woda nadal ma przekroczenia zawartości manganu. Nie ma natomiast przekroczenia zawartości mikroorganizmów. Jak wcześniej informowaliśmy, przekroczenie zawartości manganu wynika z awarii sprężarki, która w procesie filtracji napowietrza wodę w celu dokładnego odfiltrowania manganu i innych pierwiastków. Sprężarka została wymieniona 30 lipca i system działa już poprawnie.

Kończymy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wykonawca robót budowy przydomowych oczyszczalni ścieków informuje, że kończy instalację. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Pani Wójt Izabella Staszak wizytowali jedną z budów w Głuchowie.
Łącznie w Gminie Trzebiechów zamontowanych będzie 41 przydomowych oczyszczalni.
Po zakończeniu odbioru odbędzie się spotkanie wszystkich właścicieli posesji, wykonawcy oraz ZGK w celu omówienia zasad korzystania wraz z krótkim filmem instruktażowym.

Subskrybuj