Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 16.11.2023

Szanowni mieszkańcy Trzebiechowa, Swarzynic i Mieszkowa. Otrzymaliśmy wyniki badań wody. Informujemy, że jakość wody uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym. Woda powinna być używana WYŁĄCZNIE po gotowaniu przez minimum 2 minuty. W załączniku przekładamy Komunikat z PSSE w Zielonej Górze z dnia 16.11.2023 roku. Prosimy dostosować się do zaleceń.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

Komunikat w sprawie jakości wody z ujęcia w Głuchowie

Szanowni mieszkańcy Głuchowa, Borek, Gębic, Ledna i Głębokiej w załączeniu do niniejszej informacji przedkładamy Komunikat PSSE w Zielonej Górze w sprawie jakości wody. Działania naprawcze zostały wdrożone w dniu wczorajszym. Za utrudnienia przepraszamy.

W załączeniu aktualny komunikat z 04.04.2022 roku o przydatności wody do spożycia po wdrożeniu programu naprawczego!

Subskrybuj