Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownik ds technicznych i eksploatacji

Zakład Gospodarki Komunalnej SP. z o.o. w Trzebiechowie
poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik ds technicznych i eksploatacji

Podstawowy zakres obowiązków:
• kierowanie pracą Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Usług Komunalnych, w tym: planowania, organizowania i koordynowania pracy podległych pracowników, rozliczania z powierzonych zadań oraz nadzorowania pracy,
• sprawdzanie i przyjmowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz niezbędnej do przyjęcia sieci wodociągowej na majątek lub do eksploatacji
• prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska
• koordynacja i nadzór nad prowadzeniem ewidencji i dokumentacji związanej z działalnością zakładu oraz opracowanie sprawozdań, raportów i innych danych
• koordynacja i nadzór nad realizacją umów, dostaw materiałów i usług, weryfikacja szkód.

Szczegóły w załączniku
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji tj. CV oraz listu motywacyjnego do 30.04.2023 roku na adres biuro@zgktrzebiechow.pl lub dostarczyć do siedziby spółki.