tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Informacje

W związku ze stwierdzeniem przekroczenia norm zawartości mikroorganizmów w 22oC , która wynosiła >300jtk/1ml /norma dopuszcza maksymalnie 200jtk/1ml/ oraz przekroczenie najwyższej dopuszczalności zawartości manganu, który wynosił 136ug/l /norma dopuszcza maksymalnie 50ug/l/wdrożono następujący plan działań naprawczych:
1. Płukanie filtrów pośpiesznych tj. odżelaziaczy i odmanganiaczy.
2. Podwójne płukanie sieci wodociągowej.
W celu szerokiego poinformowania mieszkańców:
1. Informacje o jakości wody i sposobie korzystania do celów spożywczych zamieszczono na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
2. Ogłoszenie o sposobie postępowania oraz o wynikach badani wody zamieszczono na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Trzebiechów, Swarzynice oraz Mieszkowo, na portalu społecznościowym Zakładu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebiechów.
W dniu 26.07.2018 zostały pobrane ponownie próbki wody z sieci w budynku mieszkalnym Mieszkowo 16.
W badanych próbkach nie stwierdzono niebezpiecznych bakterii grupy coli.