Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Informacje

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiechowie świadczy usługi zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzebiechów z trzech stacji uzdatniania wody mieszczących się w miejscowościach Trzebiechów, Podlegórz i Głuchów. Z SUW-u Trzebiechów zaopatrywane są miejscowości: Trzebiechów, Swarzynice i Mieszkowo. SUW Głuchów zaopatruje mieszkańców z miejscowości Głuchów, Borek, Ledno, Głęboka i Gębice, a z SUW-u Podlegórz woda płynie do Podlegórza, Radowic i Ostrzyc. Kompleksową modernizację i przebudowę SUW-u w Trzebiechowie przeprowadzono w 2019roku. Nastąpiła wymiana wszystkich urządzeń oraz zainstalowany został zbiornik retencyjny o pojemności 150 m3.