Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Kierownik ds. technicznych i eksploatacji urządzeń-nabór zakończono

Nabór zakończono.

Zakład Gospodarki Komunalnej SP. z o.o. w Trzebiechowie poszukuje pracowników:

Kierownik ds technicznych i eksploatacji urządzeń

Podstawowy zakres obowiązków:

 • kierowanie pracą Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Usług Komunalnych, w tym: planowania, organizowania i koordynowania pracy podległych pracowników, rozliczania z powierzonych zadań oraz nadzorowania pracy,
 • sprawdzanie i przyjmowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz niezbędnej do przyjęcia sieci wodociągowej na majątek lub do eksploatacji
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska
 • koordynacja i nadzór nad prowadzeniem ewidencji i dokumentacji związanej z działalnością zakładu oraz opracowanie sprawozdań, raportów i innych danych
 • koordynacja i nadzór nad realizacją umów, dostaw materiałów i usług, weryfikacja szkód.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – preferowane kierunki: Inżynieria Sanitarna, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska lub pokrewne,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji i remontów sieci wodociągowej, bądź w obszarze eksploatacji obiektów inżynierii wodnej i komunalnej, infrastruktury związanej z inżynierią środowiska,
 • umiejętność w zarządzaniu ludźmi,
 • biegłej znajomości obsługi komputera, pakietu Ms Office (w tym programu Excel, Word w stopniu średnio-zaawansowanym),
 • umiejętności czytania rysunku technicznego sieci wod-kan.,
 • wiedzy z zakresu eksploatacji i funkcjonowania sieci wodociągowej,
 • wiedzy z zakresu Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • znajomości materiałów stosowanych do budowy, przebudowy i remontów sieci wodociągowej,
 • prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności budowania relacji z ludźmi,
 • umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywność.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie,
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój,
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji tj. CV oraz listu motywacyjnego do 30.05.2019 roku na adres biuro@zgktrzebiechow.pl lub dostarczyć do siedziby spółki.