tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Kierownik Techniczny

Podstawowy zakres obowiązków:

 • kierowanie pracą Wydziału, w tym: planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników, rozliczanie z powierzonych zadań, nadzorowanie pracy oraz zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy
 • sprawdzanie i przyjmowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz niezbędnej do przyjęcia sieci wodociągowej na majątek lub do eksploatacji
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska
 • koordynacja i nadzór nad prowadzeniem ewidencji i dokumentacji związanej z działalnością zakładu oraz opracowanie sprawozdań, raportów i innych danych
 • koordynacja i nadzór nad realizacją umów, dostaw materiałów i usług, weryfikacja szkód

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego – wskazane kierunki: Inżynieria Sanitarna, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska lub pokrewne.
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji i remontów sieci wodociągowej, bądź w obszarze eksploatacji obiektów inżynierii wodnej i komunalnej, infrastruktury związanej z inżynierią środowiska
 • umiejętność w zarządzaniu ludźmi
 • biegłej znajomości obsługi komputera, pakietu Ms Office (w tym programu Excel, Word w stopniu średnio-zaawansowanym)
 • umiejętności czytania rysunku technicznego sieci wod-kan
 • wiedzy z zakresu eksploatacji, funkcjonowaniu sieci wodociągowej, hydrauliki płynów
 • wiedzy z zakresu funkcjonowania Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • znajomości materiałów stosowanych do budowy, przebudowy i remontów sieci wodociągowej wraz z armaturą z wykorzystaniem technologii bezwykopowych
 • prawa jazdy kat. B
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • umiejętności budowania relacji z ludźmi
 • umiejętności dobrej organizacji pracy
 • komunikatywność

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji tj. CV oraz list motywacyjny do 29.06.2018 roku na adres biuro@zgktrzebiechow.pl lub dostarczyć do siedziby spółki.

Ogłoszenia