Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Cennik usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - NIEAKTUALNY (wkrótce podamy nowy cennik)

 

Opłaty związane z samowolnymi działaniami klienta łamiącymi postanowienia Ustawy lub umowy pomiędzy ZGK Sp. z o.o. a Klientem

Uwaga: ceny zawierają koszty robocizny oraz nowego wodomierza. Do kosztów wymiany należy doliczyć dojazd na miejsce wykonania prac zgodnie z cennikiem

kod pozycja cennika j.m. cena netto vat cena brutto
WOD Odcięcie dostaw wody wynikające z zadłużenia klienta usł. brak opłaty
WPD Przywrócenie dostaw wody usł. 250,00 zł 23 % 307,50 zł
WPL01 Plombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza
- po zerwaniu plomby bez uprzedniej zgody Zakładu
usł. 150,00 zł 23 % 184,50 zł
WW01 Wymiana wodomierza na nowy DN15
- wodomierz antymagnetyczny bez modułu radiowego
szt. 165,00 zł 23 % 202,95 zł
WW02 Wymiana wodomierza na nowy DN20
- wodomierz antymagnetyczny bez modułu radiowego
szt. 175,00 zł 23 % 215,25 zł
WW03 Wymiana wodomierza na nowy DN15
- wodomierz antymagnetyczny z modułem radiowym
szt. 315,00 zł 23 % 387,45 zł
WW04 Wymiana wodomierza na nowy DN20
- wodomierz antymagnetyczny z modułem radiowym
szt. 325,00 zł 23 % 399,75 zł
WZ01 Wymiana zaworu przy wodomierzu DN15 - DN20 szt. 140,00 zł 23 % 172,20 zł

 

Usługi eksploatacji sieci wodociągowej

Uwaga: Do poniższych pozycji należy doliczyć dojazd na miejsce wykonania prac zgodnie z cennikiem

kod pozycja cennika j.m. cena netto vat cena brutto
WZZP Zamknięcie, otwarcie zasuwy na przyłączu lub sieci szt. 50,00 zł 23 % 61,50 zł
WZZW Zamknięcie, otwarcie wody na odcinku sieci wodociągowej na wniosek odbiorcy usług szt. 250,00 zł 23 % 307,50 zł
WPL02 Plombowanie wodomierza
- po zerwaniu plomby za zgodą Zakładu
szt. 50,00 zł 23 % 61,50 zł
WPL03 Plombowanie wodomierza ogrodowego, na hydroforze szt. 50,00 zł 23 % 61,50 zł
WZ02 Wymiana zaworu przy wodomierzu DN15 - DN20 szt. 70,00 zł 23 % 86,10 zł

 

Opłaty związane z odbiorem nieczystości płynnych

kod pozycja cennika j.m. cena netto vat cena brutto
B02 Odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni
- beczka asenizacyjna Zakładu
m3 18,86 zł 8 % 20,37 zł
B08 Odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni
- samochód asenizacyjny Zakładu
m3 18,86 zł 8 % 20,37 zł
B08 Odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni
- samochód asenizacyjny Zakładu [9 m3]
szt. 169,74 zł 8 % 183,32 zł
BSD Odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni od pozostałych dostawców m3 5,77 zł 8 % 6,23 zł
KWP Wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej usł. brak opłaty
KOP Odbiór przyłącza do sieci kanalizacyjnej usł. 150,00 zł 23 % 184,50 zł

 

Wynajem sprzętu (z kierowcą, operatorem)

Uwaga: Usługi rozliczane są za każdą rozpoczętą godzinę

kod pozycja cennika j.m. cena netto vat cena brutto
WS20 Wynajem samochodu dostawczego Volkswagen T5 km 2,50 zł 23 % 3,08 zł
WS21 Wynajem samochodu dostawczego Volkswagen T5 - postój godz. 35,00 zł 23 % 43,50 zł
WS22 Wynajem ciągnika Belarus z ładowaczem - praca godz. 110,00 zł 23 % 135,30 zł
WS23 Wynajem ciągnika Belarus z ładowaczem - dojazd godz. 70,00 zł 23 % 86,10 zł
WS24 Wynajem ciągnika Belarus z ładowaczem - postój godz. 35,00 zł 23 % 43,05 zł
WS25 Wynajem ciągnika Belarus z przyczepą - praca godz. 110,00 zł 23 % 135,30 zł
WS26 Wynajem ciągnika Belarus z przyczepą - dojazd godz. 80,00 zł 23 % 98,40 zł
WS27 Wynajem ciągnika Belarus z przyczepą - przewóz ładunku godz. 90,00 zł 23 % 110,70 zł
WS28 Wynajem ciągnika Belarus z przyczepą - postój godz. 35,00 zł 23 % 43,05 zł
WS29 Wynajem ciągnika NewHolland z przyczepą - przewóz ładunku godz. 70,00 zł 23 % 86,10 zł
WS30 Wynajem ciągnika NewHolland z przyczepą - dojazd godz. 50,00 zł 23 % 61,50 zł
WS31 Wynajem ciągnika NewHolland z przyczepą - postój godz. 35,00 zł 23 % 43,05 zł
WS32 Wynajem wózka widłowego godz. 110,00 zł 23 % 135,30 zł
WS33 Wynajem minikoparki JCB 8020 godz. 120,00 zł 23% 147,60 zł

 

Usługi pozostałe

Uwaga: Usługi rozliczane są za każdą rozpoczętą godzinę

kod pozycja cennika j.m. cena netto vat cena brutto
UP01 Prace porządkowe ręczne
- grabienie, zamiatanie, zbieranie śmieci, odśnieżanie (brygada 2 os.)
godz. 70,00 zł 23 % 86,10 zł
UP02 Usługi piłą motorową, kosiarką trawnikową, kosą spalinową, nożycami, dmuchawą (brygada 2 os.) godz. 100,00 zł 23 % 123,00 zł
UP04 Zamiatanie mechaniczne - NewHolland godz. 80,00 zł 23 % 98,40 zł
UP05 Koszenie kosiarką ciągnikową godz. 80,00 zł 23 % 98,40 zł
UP06 Mechaniczne odśnieżanie pługiem małym 1,6 m - NewHolland godz. 80,00 zł 23 % 98,40 zł
UP07 Mechaniczne odśnieżanie pługiem małym z posypywaniem piaskarką - NewHolland godz. 90,00 zł 23 % 110,70 zł
UP08 Mechaniczne odśnieżanie pługiem dużym - BELARUS godz. 90,00 zł 23 % 110,70 zł
UP09 Mechaniczne odśnieżanie pługiem dużym z posypywaniem piaskarką - BELARUS godz. 110,00 zł 23 % 135,30 zł