tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Cennik usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Opłaty związane z obsługą dostaw wody

kod pozycja cennika j.m. cena netto vat cena brutto
WIL Dostarczanie wody do odbiorców indywidualnych rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza m3 4,40 zł 8 % 4,75 zł
WIR Dostarczanie wody do odbiorców indywidualnych rozliczanych na podstawie ryczałtu m3 4,40 zł 8 % 4,75 zł
WZL Dostarczanie wody do zakładów produkcyjnych rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza m3 4,40 zł 8 % 4,75 zł
WIR Dostarczanie wody do zakładów produkcyjnych rozliczanych na podstawie ryczałtu m3 4,40 zł 8 % 4,75 zł
WPL Dostarczanie wody do pozostałych odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza m3 4,40 zł 8 % 4,75 zł
WPR Dostarczanie wody do pozostałych odbiorców rozliczanych na podstawie ryczałtu m3 4,40 zł 8 % 4,75 zł
A01 Opłata abonamentowa
- pobór wody < 100 m3 rocznie
usł. 3,00 zł 8 % 3,24 zł
A02 Opłata abonamentowa
- pobór wody > 100 m3 rocznie
usł. 7,00 zł 8 % 7,56 zł
WWP Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej usł. brak opłaty
WWR Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezpowrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) wraz z kontrolą węzła wodomierzowego usł. 150,00 zł 23 % 184,50 zł
WOP Odbiór przyłącza wodociągowego wraz z kontrolą węzła wodomierzowego usł. 150,00 zł 23 % 184,50 zł

 

Opłaty związane z samowolnymi działaniami klienta łamiącymi postanowienia Ustawy lub umowy pomiędzy ZGK Sp. z o.o. a Klientem

Uwaga: ceny zawierają koszty robocizny oraz nowego wodomierza. Do kosztów wymiany należy doliczyć dojazd na miejsce wykonania prac zgodnie z cennikiem

kod pozycja cennika j.m. cena netto vat cena brutto
WOD Odcięcie dostaw wody wynikające z zadłużenia klienta usł. brak opłaty
WPD Przywrócenie dostaw wody usł. 250,00 zł 23 % 307,50 zł
WPL01 Plombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza
- po zerwaniu plomby bez uprzedniej zgody Zakładu
usł. 150,00 zł 23 % 184,50 zł
WW01 Wymiana wodomierza na nowy DN15
- wodomierz antymagnetyczny bez modułu radiowego
szt. 165,00 zł 23 % 202,95 zł
WW02 Wymiana wodomierza na nowy DN20
- wodomierz antymagnetyczny bez modułu radiowego
szt. 175,00 zł 23 % 215,25 zł
WW03 Wymiana wodomierza na nowy DN15
- wodomierz antymagnetyczny z modułem radiowym
szt. 315,00 zł 23 % 387,45 zł
WW04 Wymiana wodomierza na nowy DN20
- wodomierz antymagnetyczny z modułem radiowym
szt. 325,00 zł 23 % 399,75 zł
WZ01 Wymiana zaworu przy wodomierzu DN15 - DN20 szt. 140,00 zł 23 % 172,20 zł

 

Usługi eksploatacji sieci wodociągowej

Uwaga: Do poniższych pozycji należy doliczyć dojazd na miejsce wykonania prac zgodnie z cennikiem

kod pozycja cennika j.m. cena netto vat cena brutto
WZZP Zamknięcie, otwarcie zasuwy na przyłączu lub sieci szt. 50,00 zł 23 % 61,50 zł
WZZW Zamknięcie, otwarcie wody na odcinku sieci wodociągowej na wniosek odbiorcy usług szt. 250,00 zł 23 % 307,50 zł
WPL02 Plombowanie wodomierza
- po zerwaniu plomby za zgodą Zakładu
szt. 50,00 zł 23 % 61,50 zł
WPL03 Plombowanie wodomierza ogrodowego, na hydroforze szt. 50,00 zł 23 % 61,50 zł
WZ02 Wymiana zaworu przy wodomierzu DN15 - DN20 szt. 70,00 zł 23 % 86,10 zł

 

Opłaty związane z odbiorem nieczystości płynnych

kod pozycja cennika j.m. cena netto vat cena brutto
KIL Odbiór ścieków dopływających kanalizacją od odbiorców indywidualnych rozliczanych na podstawie wodomierza m3 5,24 zł 8 % 5,66 zł
KIR Odbiór ścieków dopływających kanalizacją od odbiorców indywidualnych rozliczanych na podstawie ryczałtu m3 5,24 zł 8 % 5,66 zł
KZL Odbiór ścieków dopływających kanalizacją od zakładów produkcyjnych rozliczanych na podstawie wodomierza m3 5,24 zł 8 % 5,66 zł
KZR Odbiór ścieków dopływających kanalizacją od odbiorców indywidualnych rozliczanych na podstawie wodomierza m3 5,24 zł 8 % 5,66 zł
KPL Odbiór ścieków dopływających kanalizacją od pozostałych odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza m3 5,24 zł 8 % 5,66 zł
KPR Odbiór ścieków dopływających kanalizacją od pozostałych odbiorców rozliczanych na podstawie ryczałtu m3 5,24 zł 8 % 5,66 zł
B01 Odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni
- beczka asenizacyjna Zakładu [6 m3]
szt. 78 zł 8 % 84,24 zł
BSD Odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni od pozostałych dostawców m3 5,77 zł 8 % 6,23 zł
KWP Wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej usł. brak opłaty
KOP Odbiór przyłącza do sieci kanalizacyjnej usł. 150,00 zł 23 % 184,50 zł

 

Wynajem sprzętu (z kierowcą, operatorem)

Uwaga: Usługi rozliczane są za każdą rozpoczętą godzinę

kod pozycja cennika j.m. cena netto vat cena brutto
WS20 Wynajem samochodu dostawczego Volkswagen T5 km 2,50 zł 23 % 3,08 zł
WS21 Wynajem samochodu dostawczego Volkswagen T5 - postój godz. 35,00 zł 23 % 43,50 zł
WS22 Wynajem ciągnika Belarus z ładowaczem - praca godz. 110,00 zł 23 % 135,30 zł
WS23 Wynajem ciągnika Belarus z ładowaczem - dojazd godz. 70,00 zł 23 % 86,10 zł
WS24 Wynajem ciągnika Belarus z ładowaczem - postój godz. 35,00 zł 23 % 43,05 zł
WS25 Wynajem ciągnika Belarus z przyczepą - praca godz. 110,00 zł 23 % 135,30 zł
WS26 Wynajem ciągnika Belarus z przyczepą - dojazd godz. 80,00 zł 23 % 98,40 zł
WS27 Wynajem ciągnika Belarus z przyczepą - przewóz ładunku godz. 90,00 zł 23 % 110,70 zł
WS28 Wynajem ciągnika Belarus z przyczepą - postój godz. 35,00 zł 23 % 43,05 zł
WS29 Wynajem ciągnika NewHolland z przyczepą - przewóz ładunku godz. 70,00 zł 23 % 86,10 zł
WS30 Wynajem ciągnika NewHolland z przyczepą - dojazd godz. 50,00 zł 23 % 61,50 zł
WS31 Wynajem ciągnika NewHolland z przyczepą - postój godz. 35,00 zł 23 % 43,05 zł
WS32 Wynajem wózka widłowego godz. 110,00 zł 23 % 135,30 zł

 

Usługi pozostałe

Uwaga: Usługi rozliczane są za każdą rozpoczętą godzinę

kod pozycja cennika j.m. cena netto vat cena brutto
UP01 Prace porządkowe ręczne
- grabienie, zamiatanie, zbieranie śmieci, odśnieżanie (brygada 2 os.)
godz. 70,00 zł 23 % 86,10 zł
UP02 Usługi piłą motorową, kosiarką trawnikową, kosą spalinową, nożycami, dmuchawą (brygada 2 os.) godz. 100,00 zł 23 % 123,00 zł
UP03 Usługi elektryczne godz. 80,00 zł 23 % 98,40 zł
UP04 Zamiatanie mechaniczne - NewHolland godz. 80,00 zł 23 % 98,40 zł
UP05 Koszenie kosiarką ciągnikową godz. 80,00 zł 23 % 98,40 zł
UP06 Mechaniczne odśnieżanie pługiem małym 1,6 m - NewHolland godz. 80,00 zł 23 % 98,40 zł
UP07 Mechaniczne odśnieżanie pługiem małym z posypywaniem piaskarką - NewHolland godz. 90,00 zł 23 % 110,70 zł
UP08 Mechaniczne odśnieżanie pługiem dużym - Ursus 1222 godz. 90,00 zł 23 % 110,70 zł
UP09 Mechaniczne odśnieżanie pługiem dużym z posypywaniem piaskarką - Ursus 1222 godz. 110,00 zł 23 % 135,30 zł