Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz: dostawa, montaż i uruchomienie przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, urządzeniami do odprowadzenia ścieków oczyszczonych do odbiornika, odbiornikiem oczyszczonych ścieków, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą PN EN 12566-3+A2:2013 na terenie gm. Trzebiechów w ilości 19 sztuk.