tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Kończymy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Kończy się budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykonawca robót budowy przydomowych oczyszczalni ścieków informuje, że kończy instalację. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Pani Wójt Izabella Staszak wizytowali jedną z budów w Głuchowie.
Łącznie w Gminie Trzebiechów zamontowanych będzie 41 przydomowych oczyszczalni.
Po zakończeniu odbioru odbędzie się spotkanie wszystkich właścicieli posesji, wykonawcy oraz ZGK w celu omówienia zasad korzystania wraz z krótkim filmem instruktażowym.